Zamówienia publiczne
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/10/15/I
Termin składania ofert 14.09.2015
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 20.08.2015 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania
SIWZ 20.08.2015 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi
Modyfikacje
Odwołania
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.10.2015 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2) 17.11.2015 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo