Zamówienia publiczne
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/27/16
Termin składania ofert 09.09.2016
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 11.08.2016 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania 19.08.2016 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania (2) 24.08.2016 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania (3) 24.08.2016 pobierz pdf
SIWZ 11.08.2016 pobierz pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ (formularz cenowy) - wersja edytowalna 11.08.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ) - wersja edytowalna 11.08.2016 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 09.09.2016 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi 24.08.2016 pobierz pdf
Modyfikacje 24.08.2016 pobierz pdf
Odwołania
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu 14.10.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo