Zamówienia publiczne
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości wzdłuż tras komunikacyjnych m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/33/16
Termin składania ofert 03.01.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 15.11.2016 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania 13.12.2016 pobierz pdf
SIWZ 15.11.2016 pobierz pdf
Załącznik nr 1/I-1/XV do SIWZ (wersja edytowalna) 15.11.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowlna) 15.11.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 15.11.2016 pobierz dokument
Modyfikacje 13.12.2016 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 03.01.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu części XV 09.02.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 10.02.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania - część/rejon XIV 28.02.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo