Zamówienia publiczne
Pielęgnacja i wycinka drzew wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/17
Termin składania ofert 11.04.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 28.02.2017 pobierz pdf
SIWZ 28.02.2017 pobierz pdf
Załączniki nr 1/I-1/XV - kosztorysy (wersja edytowalna) 28.02.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 2 (JEDZ) - wersja edytowalna 28.02.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 28.02.2017 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 11.04.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu części V oraz VIII postępowania 08.05.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 31.05.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo