Zamówienia publiczne
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2018-2021
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/9/17/I
Termin składania ofert 16.01.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 08.12.2017 pobierz pdf
SIWZ 08.12.2017 pobierz pdf
Załacznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - (wersja edytowalna) 08.12.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ - CENY JEDNOSTKOWE - (wersja edytowalna) 08.12.2017 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I - 1/XV do SIWZ - KOSZTORYSY - (wersja edytowalna) 08.12.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 08.12.2017 pobierz dokument
Załacznik nr 3 do SIWZ - GRUPA KAPITAŁOWA - (wersja edytowalna) 08.12.2017 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania 08.01.2018 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 16.01.2018 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 01.03.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo