Prace porządkowe w m.st. Warszawie
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/1/18
Termin składania ofert 27.03.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 13.02.2018 pobierz pdf
SIWZ 13.02.2018 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 13.02.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 13.02.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 13.02.2018 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania 06.03.2018 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 27.03.2018 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania - CZĘŚĆ I 16.04.2018 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania - CZĘŚĆ III 24.04.2018 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania - CZĘŚĆ II 07.05.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo