Zamówienia publiczne
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/18
Termin składania ofert 13.07.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 20.06.2018 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian 29.06.2018 pobierz pdf
SIWZ 20.06.2018 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 20.06.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ - ceny jednostkowe (wersja edytowalna) 20.06.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 1/I - 1/XIII do SIWZ - Kosztorysy (wersja edytowalna) 20.06.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 20.06.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 20.06.2018 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi 26.06.2018 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi (2) 06.07.2018 pobierz pdf
Modyfikacje 26.06.2018 pobierz pdf
Modyfikacje (2) 29.06.2018 pobierz pdf
Modyfikacje (3) 06.07.2018 pobierz pdf
ODWOŁANIE wniesione przez POLSUPER sp. z o.o. 03.07.2018 pobierz pdf
Wycofanie odwołania 11.07.2018 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 13.07.2018 pobierz pdf
Informacja o unieważnieniu części I,II,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIII postępowania 02.08.2018 pobierz pdf
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu części III i VIII postepowania 14.08.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo