fb
Dostawa samochodów osobowych
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/10/18
Termin składania ofert 02.10.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 24.09.2018 pobierz pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.10.2018 pobierz pdf
SIWZ 24.09.2018 pobierz pdf
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (wersja edytowalna) 24.09.2018 pobierz dokument
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ - (wersja edytowalna) - zmodyfikowany 28.09.2018 pobierz dokument
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ (wersja edytowalna) 24.09.2018 pobierz dokument
Oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) 24.09.2018 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ 28.09.2018 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 02.10.2018 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 19.10.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo