Zamówienia publiczne
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/9/18/I
Termin składania ofert 16.10.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 02.10.2018 pobierz pdf
SIWZ 02.10.2018 pobierz pdf
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (wersja edytowalna) 02.10.2018 pobierz dokument
Kosztorysy - załącznik 1/I - 1/III (wersja edytowalna) 02.10.2018 pobierz dokument
Oświadczenie - JEDZ - załącznik nr 2 do SIWZ (wersja edytowalna) 02.10.2018 pobierz dokument
Oświadczenie - grupa kapitałowa - załącznik nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) 02.10.2018 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania 11.10.2018 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 16.10.2018 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 09.11.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo