Zamówienia publiczne
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/18/II
Termin składania ofert 30.10.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 17.10.2018 pobierz pdf
SIWZ 17.10.2018 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 17.10.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ - ceny jednostkowe (wersja edytowalna) 17.10.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 1/I - 1/III do SIWZ - Kosztorysy (wersja edytowalna) 17.10.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 17.10.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 17.10.2018 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 30.10.2018 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 19.11.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo