Dostawa paliw
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/3/19
Termin składania ofert 08.02.2019
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 31.01.2019 pobierz pdf
SIWZ 31.01.2019 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 31.01.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 31.01.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków 31.01.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa 31.01.2019 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi, modyfikacje 05.02.2019 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 08.02.2019 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 14.02.2019 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo