Zamówienia publiczne
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/4/19
Termin składania ofert 26.03.2019
Klucz publiczny 21.02.2019 pobierz plik ASC
Identyfikator postępowania 34555e07-9875-4c49-8620-22a24efee118 21.02.2019
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 21.02.2019 pobierz pdf
SIWZ 21.02.2019 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 21.02.2019 pobierz dokument
Załączniki 1/I - 1/II do SIWZ - kosztorysy (wersja edytowalna) 21.02.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 21.02.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 21.02.2019 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 26.03.2019 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 08.04.2019 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo