Zamówienia publiczne
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/19
Termin składania ofert 31.05.2019
Identyfikator postępowania 79acff08-399c-4059-a476-45048da30613 13.05.2019
Klucz publiczny 13.05.2019 pobierz plik ASC
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 13.05.2019 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian 22.05.2019 pobierz pdf
SIWZ 13.05.2019 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 13.05.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ - ceny jednostkowe 13.05.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 1/I - 1/XIV do SIWZ - kosztorysy 13.05.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ 13.05.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa 13.05.2019 pobierz dokument
Modyfikacje - zmiana terminu składania ofert 22.05.2019 pobierz pdf
Pytania, odpowiedzi i modyfikacje 24.05.2019 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 31.05.2019 pobierz pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05.08.2019 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo