Zamówienia publiczne
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/6/19
Termin składania ofert 24.06.2019
Identyfikator postępowania 13cda08d-6818-499b-9a37-1a6957bbe42a 21.05.2019
Klucz publiczny 21.05.2019 pobierz plik ASC
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 21.05.2019 pobierz pdf
SIWZ 21.05.2019 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 21.05.2019 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I - 1/VI do SIWZ - kosztorysy (wersja edytowalna) 21.05.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 21.05.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 21.05.2019 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi 06.06.2019 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 24.06.2019 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 18.09.2019 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo