Zamówienia publiczne
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/19/I
Termin składania ofert 02.09.2019
Klucz publiczny 09.08.2019 pobierz plik ASC
Identyfikator postępowania 1daedba8-d68b-4e08-8aad-602ea4a1eb62 09.08.2019
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 09.08.2019 pobierz pdf
SIWZ 09.08.2019 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 09.08.2019 pobierz dokument
Załącznik 1a do SIWZ - ceny jednostkowe (wersja edytowalna) 09.08.2019 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I - 1/XIV do SIWZ - kosztorysy (wersja edytowalna) 09.08.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 09.08.2019 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 09.08.2019 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi 22.08.2019 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 02.09.2019 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 25.09.2019 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo