Zarząd Oczyszczania Miasta jest jednostką m.st. Warszawy nadzorowaną przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Pracą ZOM kieruje p.o. dyrektora Robert Szymański, natomiast p.o. zastępcy dyrektora ds.technicznych jest Bogdan Wawrzos. 

Skargi i wnioski od mieszkańców przyjmuje bezpośrednio dyrektor Zarządu (lub osoba zastępująca) w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 15.00. Inne godziny spotkania prosimy ustalić indywidualnie.

Zapraszamy także do kontaktu za pośrednictwem:

Misja Zarządu Oczyszczania Miasta:

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców w zakresie utrzymania porządku i czystości w m.st. Warszawa. Działamy na terenach określonych w Statucie Zarządu Oczyszczania Miasta. Podczas realizacji zadań dbamy o wysokie standardy pracy. Stawiamy na rozwój, który możliwy jest dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w głosy mieszkańców – odbiorców naszych działań i docenianiu potencjału naszych pracowników.

drukuj stronę