fb
Struktura

Schemat organizacyjny Zarządu Oczyszczania Miasta

 

Zarządem Oczyszczania Miasta kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy do spraw Technicznych i Głównego Księgowego  Dyrektorowi podlegają: Dział Zamówień Publicznych Dział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Dział Spraw Pracowniczych Dział Kontroli Wykonania Usług Dział Kontroli Wieloosobowe stanowisko do spraw Skarg i Kontroli Wewnętrznej Stanowisko do spraw bhp i ppoż  Wieloosobowe stanowisko do spraw Obsługi Prawnej Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych podlegają: Dział Oczyszczania Mechanicznego Dział Oczyszczania Dział Eksploatacji Dział Informatyki Głównemu Księgowemu podlegają: Dział Finansowo-Księgowy Dział Rachuby i Płac Dział Administracyjno-Gospodarczy

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


Elektroniczna skrzynka podawcza     Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo