Odśnieżanie

 

306 pługów

170 posypywarek

 

 

 

 

 

1 450 km ulic

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca zimowe utrzymanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także gminnych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej ZTM. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty.

Zimą do całodobowej dyspozycji ZOM jest 306 pługów, w tym 170 posypywarek. Sezon zimowy trwa umownie od 15 października br. do 14 kwietnia kolejnego roku. Rzeczywisty czas jego trwania i liczba ogłoszonych akcji uzależnione są od warunków pogodowych i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia.

Najistotniejszym celem zarządzanych przez ZOM działań jest utrzymanie przejezdności ulic w trudnych warunkach zimowych i zapewnienie stołecznym kierowcom możliwości bezpiecznego przemieszczania się po drogach.

To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dotyczące zimowego mechanicznego oczyszczania ulic. Do zapobiegania i likwidowania śliskości stosuje się:

  • chlorek sodu zwilżony 20% solanką,
  • przy niższych temperaturach mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1 zwilżoną 20% solanką,
  • ​kruszywo w dawce 150 g/m2 na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach bitumicznych,
  • mechaniczne zgarnianie śniegu, czyli płużenie na wszystkich rodzajach dróg.

Standardy wykonania prac jakich wymagamy od wykonawców pracujących na nasze zlecenie określają:

  • przy posypywaniu zapobiegającym i likwidującym gołoledź, szron oraz śliskość zimową po wystąpieniu niewielkich opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od rozpoczęcia działań,
  • w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadu śniegu.

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Polecamy informator na temat zimowego utrzymania m.st. Warszawy:

 

Prace realizują następujący wykonawcy wyłonieni w przetargu:

Wykonawca prac

Dzielnica

Liczba pługoposypywarek

Liczba pługów 

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Białołęka

15

25

AG-COMPLEX Sp.z o.o.

Praga-Północ, Targówek

11

22

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Praga-Południe

11

21

AG-COMPLEX Sp.z o.o.

Rembertów, Wawer cz.północna, Wesoła

9

16

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp.            z o.o.,    Road Servive Sp. z o.o.

Wawer cz.południowa

11

19

Byś Wojciech Byśkiniewicz

 Żoliborz, Bielany

13

25

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Bemowo

7

13

Byś Wojciech Byśkiniewicz

 Wola

10

19

Byś Wojciech Byśkiniewicz

  Śródmieście cz.północna

16

31

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Śródmieście cz.południowa

14

26

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Ursus

9

15

Suez Polska Sp. z o.o.

Włochy, Ochota

11

18

Suez Polska Sp. z o.o.

Mokotów cz.zachodnia

10

16

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Wilanów, Mokotów cz.wschodnia

13

23

Suez Polska Sp. z o.o.

Ursynów

10

17

ŁĄCZNIE 

170

306

 

W sezonie zimowym - 2017/18 - ogłosiliśmy 45 akcji, z czego z tego 20 dotyczyło mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli odcinków które ze względu na specyfikę lokalizacji są najbardziej narażone na wystąpienie śliskości, przez co zabezpieczane są w pierwszej kolejności. 25 akcji dotyczyło wszystkich ulic, które nam podlegają, czyli 1450 km ulic, którymi kursuje komunikacja miejska. 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo