Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2024-04-15

Podsumowujemy zimę 2023/24

Bardzo intensywny styczeń, wyjątkowo ciepły luty i w sumie 47 działań posypywarek na warszawskich ulicach. Podsumowujemy sezon zimowy 2023/24.

W tym roku dość szybko nastała wiosenna pogoda i mało kto pamięta o śniegu czy mrozach. Jednak dla służb oczyszczania właśnie skończyła się umowna gotowość zimowa, możemy więc podsumować sezon.

Całodobowy monitoring warunków meteorologicznych i stanu dróg oraz stała gotowość do podjęcia akcji – tak najkrócej można scharakteryzować zasady działania służb oczyszczania w czasie trwającego dla nas umownie pół roku sezonu zimowego. Bieżąca analiza danych jest podstawą adekwatnej i dynamicznej reakcji na sytuację pogodową, dzięki czemu możemy łagodzić skutki zjawisk zimowych dla funkcjonowania miasta.

Działania na ulicach

W minionym sezonie ogłosiliśmy łącznie 47 akcji posypywarek na warszawskich ulicach. 29 z nich dotyczyło wszystkich ulic którymi jeżdżą autobusy miejskie, czyli 1500 km dróg. Kolejnych 18 akcji przeprowadzonych zostało na mostach, wiaduktach i stromych ulicach. Pierwszy raz w sezonie posypywarki wyjechały 18 listopada 2023, a ostatni – 19 marca 2024.

Wykres - akcje posypywarek w seoznie zimowym 2023/24, łącznie 47, 29 na ulicach, ktorymi kursują autobusy, 18 na mostach, wiaduktach i stromych ulicach

Intensywny styczeń, spokojny luty i marzec

Pod kątem liczby akcji zdecydowanie wyróżnił się styczeń. Wiele dni z opadami śniegu oraz ujemnymi temperaturami, a także intensywna burza śnieżna, która dotarła do Warszawy w połowie miesiąca, wymagały łącznie aż 24 wyjazdów pługoposypywarek. Styczeń był bardzo pracowity również dla ekip, które na nasze zlecenie odśnieżały i posypywały piaskiem tereny dla pieszych. To chodniki, które nie przylegają do nieruchomości, 4,4 tys. przystanków, schody, kładki i część dojść do stacji metra. W tym miesiącu takie działania trwały przez 14 dób.

Zupełnie inne okazały się luty i marzec – w każdym z nich potrzeba zabezpieczania ulic i chodników przed śliskością pojawiła się tylko dwa razy, w momencie, gdy przy spadkach temperatury istniało ryzyko zamarzania wilgotnych nawierzchni. Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły nam już pod koniec stycznia rozpocząć prace porządkowe, które kontynuowaliśmy także w lutym i marcu. Było to zamiatanie chodników, przystanków i tras dla rowerów, a także kompleksowe mycie wiat.

Dokładny wykaz działań zimowych można znaleźć na stronie na temat organizacji zimowego utrzymania miasta.

Liczba akcji w podziale na miesiące w sezonie zimowym 2023/24, październik 0, listopad 8, grudzień 11, styczeń 24, luty 2, marzec 2, kwiecień 0

Zimy w statystykach

Zima 2023/24 w porównaniu do poprzednich sezonów wypada dość podobnie. Zarówno daty pierwszych, jaki ostatnich wyjazdów posypywarek są zbliżone do tych w ubiegłych latach, a liczba akcji na ulicach jest dokładnie taka sama, jak zimą 2020/21. Przy porównaniu ostatnich pięciu sezonów zdecydowanie wyróżnia się tylko 2019/20, gdy opady śniegu i mrozy pojawiały się na tyle rzadko, że konieczne było tylko 12 akcji posypywarek.

Porównanie sezonów zimowych od 2019/20 do 2023/24, liczby akcji, daty pierwszej i ostatniej akcji posypywarek

Nałożyliśmy kary

Działania, które zlecamy, są kontrolowane pod kątem jakości i terminowości wykonania. W przypadku uchybień wykonawcy są zobligowani do ponownego, prawidłowego wykonania pracy, wyciągamy również konsekwencje finansowe. W tym sezonie część firm odpowiedzialnych za odśnieżanie zarówno terenów dla pieszych, jak i jezdni miała problemy z prawidłowym wywiązaniem się ze zleceń. Z tego powodu nałożyliśmy kary w kwocie 900 tys. zł.

Zimowe koszty

Wymagamy od wykonawców prac całodobowej gotowości do rozpoczęcia odśnieżania i posypywania dróg oraz terenów dla pieszych przez cały, trwający pół roku sezon zimowy. Jednak firmy otrzymują wynagrodzenie nie za samą gotowość, a tylko za konkretne zlecone i wykonane prace. Koszt zimowych działań na ulicach i chodnikach – tych, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, wyniósł w minionym sezonie 72,5 mln zł.

 


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115