Zamówienia publiczne
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/32/16
Termin składania ofert 04.11.2016
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 27.10.2016 pobierz pdf
SIWZ 27.10.2016 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 27.10.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (wersja edytowalna) 27.10.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków (wersja edytowalna) 27.10.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 27.10.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ - potencjał techniczny (wersja edytowalna) 27.10.2016 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 04.11.2016 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania 17.11.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo