fb
Zamówienia publiczne
Ręczne oczyszczanie przystanków oraz pętli komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/3/18
Termin składania ofert 19.04.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 04.04.2018 pobierz pdf
SIWZ 04.04.2018 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 04.04.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ - ceny jednostkowe (wersja edytowalna) 04.04.2018 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I -1/V - kosztorysy (wersja edytowalna) 04.04.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 04.04.2018 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 04.04.2018 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 19.04.2018 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania 04.06.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo