Zamówienia publiczne
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/6/18
Termin składania ofert 27.07.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 19.07.2018 pobierz pdf
SIWZ 19.07.2018 pobierz pdf
Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ (wersja edytowalna) 19.07.2018 pobierz dokument
Formularz ceny jednostkowe - zał. nr 1a do SIWZ (wersja edytowalna) 19.07.2018 pobierz dokument
Kosztorysy - zał. nr 1/I do 1/II do SIWZ (wersja edytowalna) 19.07.2018 pobierz dokument
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - zał. nr 2 do SIWZ (wersja edytowalna) 19.07.2018 pobierz dokument
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) 19.07.2018 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania 24.07.2018 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 27.07.2018 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku przetargu 06.08.2018 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo