Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2016-01-22

2015 Podsumowanie 5: Interwencyjne Pogotowie Porządkowe

Podsumowanie 2015:
Interwencyjne Pogotowie Porządkowe


 


 

7,2 tys. interwencji

230 ton zanieczyszczeń


7,2 tys. interwencji oraz 230 ton zanieczyszczeń. Podsumowujemy pracę Interwencyjnego Pogotowia Porządkowego w ubiegłym roku.

Monitorowanie stanu czystości jezdni, chodników i pasów zieleni wzdłuż dróg to codzienność Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania działającego na zlecenie ZOM. W ubiegłym roku  Pogotowie wyjeżdżało do interwencji w zakresie czystości 7,2 tys. razy. Najwięcej, bo prawie 3,2 tys. dotyczyło zgubionych lub zalegających na jezdniach ładunków, takich jak rozsypany żwir, beton, szkło, śmieci itp. Takie zanieczyszczenia stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, dlatego powinny być usuwane bezzwłocznie. Sprzątane z jezdni zanieczyszczenia bywają zaskakujące. W lutym ub.r. z Al. Ujazdowskich sprzątnąć trzeba było ok. 100 kg ziemniaków, a w dzielnicy Wawer… wypchanego dzika, który prawdopodobnie wypadł z samochodu. 

 

Niemal 2,5 tys. interwencji dotyczyło usuwania skutków wypadków drogowych, w tym neutralizacji plam powstałych w wyniku wyciekających olejów samochodowych.  W 2015 r. zneutralizowano 290 tys. m² takich plam. Do ich unieszkodliwiania stosowany jest specjalistyczny sprzęt oraz ekologiczne materiały rozkładające substancje ropopochodne. 

 

Plamy po olejach i smarach samochodowych usuwane są z jezdni środkami przyjaznymi środowisku

Do zadań Pogotowia należy również odsłanianie słabiej widocznych znaków drogowych, zasłoniętych przez rozrastające się gałęzie drzew i krzewów. Przy ulicach, chodnikach i ścieżkach rowerowych odsłonięto w sumie 1,3 tys. znaków. Ponadto 279 razy Pogotowie usuwało z jezdni powalone konary drzew.

 

ul. Bohaterów w Białołęce

Pogotowie oczyszczania pełni także dyżury porządkowe przy okazji uroczystości państwowych i kościelnych, a także imprez masowych z udziałem patroli konnych. W poprzednim roku odbyło się 46 wydarzeń wspieranych pracą służb oczyszczania miasta.

Pogotowie Porządkowe wyjeżdża do zdarzeń o każdej porze dnia i nocy w ciągu całego roku na sygnał z Zarządu Oczyszczania Miasta, gdzie Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy oraz kontrolerzy ZOM przekazują informacje o potrzebie interwencyjnego posprzątania miasta.


Wcześniejsze aktualności
07.02.2024

Ogłoszenie

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115