fb
Odśnieżanie przystanków

Przystanki tramwajowe i autobusowe oraz pętle komunikacji miejskiej objęte są działaniami mającymi na celu zapobieganie i likwidację śliskości. Rodzaj i czas realizacji prac służb oczyszczania zależą od zjawisk pogodowych. Jeśli występują tylko niskie temperatury, a nie ma opadów, to przystanki są zamiatanie z bieżących zanieczyszczeń. Przy opadach śniegu zlecamy odśnieżanie i posypywanie oczyszczonej nawierzchni piaskiem. Przy zagrożeniu i występowaniu śliskości czy gołoledzi bardzo ważne jest uszorstnienie nawierzchni. Pierwszą kolejność odśnieżania zimą ma ok. 25% z ok. 4 tys. przystanków.

Jeśli masz zastrzeżenia do standardu utrzymania przystanków, zgłoś to - wraz z podaniem lokalizacji i terminem zaobserwowania nieprawidłowości - przez portal  Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, aplikację mobilną Warszawa 19115 lub całodobowy telefon 19115*.

*koszt połączenia z nr 19115 zgodnie z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Więcej informacji o zimowych utrzymaniu miasta w informatorze poniżej:

Okładka informatora o zimowym utrzymaniu miasta

 

 

 

 

 

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


Elektroniczna skrzynka podawcza     Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo