fb
Chodniki

Sprzątanie 3,4 mln m² terenów dla pieszych, w tym 700 tys. m² przystanków, jest zlecane przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Są to chodniki, kładki i schody. Ponadto dojścia do stacji metra, miejsca parkingowe dla osób z ograniczoną mobilnością oraz miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) wzdłuż dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej oraz ok. 4 tys. przystanków ZTM. 

Prace polegają na zamiataniu - a zimą odśnieżaniu - chodników, usuwaniu trawy i chwastów, przycinaniu brzegów trawników. Zimą za odśnieżanie dróg dla rowerów odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Prace realizowane są przez wykonawców, którzy zostali wyłonieni w przetargach. Ponadto także przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ZOM.

Za oczyszczanie terenów, w tym miejsc postojowych w SPPN, wzdłuż dróg gminnych odpowiadają urzędy dzielnic. Wiele terenów w dzielnicy Śródmieście, w tym Stare Miasto, sprzątane jest na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych, a chodniki przylegające do posesji powinni sprzątać właściciele lub zarządcy danej nieruchomości.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o zimowym utrzymaniu miasta.

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo