fb
Profil nabywcy
Lp. Wstępne ogłoszenie informacyjne Data Szczegóły
1

Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy

2020-02-21 pobierz pdf
2

Prowadzenie pogotowia porządkowego na terenie m. st. Warszawy

2020-02-21 pobierz pdf
3

Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m. st. Warszawy

w sezonie zimowym i letnim w latach 2021–2024

2020-02-21 pobierz pdf
4

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy

2020-02-21 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


Elektroniczna skrzynka podawcza     Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo