Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2022-05-19

Czystość pod kontrolą

Stoją na straży porządku i bezpieczeństwa, a od początku roku odnotowali  już ponad 4,6 tys. interwencji. Kontrolerzy z Zarządu Oczyszczania Miasta codziennie sprawdzają, jak zarządcy wywiązują się z dbania o czystość.

Kontrolerzy z Zarządu Oczyszczania Miasta każdego dnia patrolują Warszawę. Sprawdzają, czy na innych terenach, niż te które nam podlegają, jest porządek. W razie nieprawidłowości patrol interweniuje i dyscyplinuje zarządcę, który nie wywiązuje się z obowiązku sprzątania. Po pewnym czasie kontrolerzy sprawdzają realizację zaleceń. Jeśli nadal mają uwagi do stanu czystości, wtedy Straż Miejska może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Aby było czyściej

W tym roku nasze patrole porządkowe wykryły już ponad 4,6 tys. nieprawidłowości. Najwięcej interwencji, bo ponad 1000, to zaniedbania w zakresie sprzątania chodników, wewnętrznych ulic czy parkingów. Drugi najliczniejszy rodzaj spraw, ponad 500, dotyczy podrzuconych śmieci, w tym mebli, opon, sprzętów AGD, worków z gruzem czy odpadów po remoncie.

W tle dzikie wysypisko - porzucone na trawniku opony, materac, inne śmieci. Biały napis - 4600 interwencji

Dzikie wysypisko – takie miejsca znikają dzięki interwencji kontrolerów ZOM

Interwencje dla bezpieczeństwa

Uwagę patroli zwracają również te elementy w przestrzeni publicznej, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. Odnotowują przypadki uszkodzonych ławek i barierek, zapadniętych studzienek, zasłoniętych znaków drogowych czy popękanych szyb w wiatach na przystankach. Konieczność naprawy zgłaszają bezpośrednio do zarządców uszkodzonej infrastruktury.

Dużo śmieci porzuconych na chodniku przy słupie latarni ulicznej

Śmieci porzucone na chodniku

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Mieszkańcy również mogą mieć swój udział w dbaniu o przestrzeń publiczną. Miejsca wymagające posprzątania, wadliwą infrastrukturę, ale także graffiti na wiatach czy koszach na śmieci można zgłaszać całodobowo do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115