Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2023-07-24

I połowa 2023: Sprawdzamy czystość miasta

Wspólne patrole kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) i Straży Miejskiej od początku roku interweniowały już 18 tysięcy razy. Dzięki tym działaniom poprawia się estetyka przestrzeni publicznej i bezpieczeństwo mieszkańców.

Kontrolerzy ZOM wraz ze Strażą Miejską codziennie monitorują Warszawę pod kątem porządku. Sprawdzają, jak zarządcy wywiązują się z obowiązku utrzymania czystości terenów, za które odpowiadają. Taka kontrola ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz to, jak wygląda przestrzeń publiczna.

Dzięki interwencjom patroli znikają dzikie wysypiska, porzucone śmieci czy uszkodzone ławki. Od początku roku już 18 tys. razy zadziałały w sprawie nieprawidłowości.

Patrol Straży Miejskiej i kontrolera Zarządu Oczyszczania Miasta sprawdza czystość na Placu Pięciu Rogów. Dane: I połowa 2023, kontrola czystości, 18 tys.

Interwencje dla porządku

1/3 wszystkich interwencji dotyczyła zaśmiecenia – kontrolerzy znajdowali dzikie wysypiska, porzucone odpady wielkogabarytowe jak meble i sprzęt AGD, a także worki z gruzem po remoncie. Ponad 4 tys. interwencji obejmowało kwestie bezpieczeństwa, czyli uszkodzone elementy infrastruktury – nawierzchnie, zapadnięte studzienki, połamane ławki czy uszkodzone wiaty przystankowe, a także nieczytelne znaki drogowe czy niedziałające sygnalizatory. Patrole zwracały uwagę również na pomazane przez wandali kosze na śmieci, przystanki i ekrany dźwiękochłonne.

Jeśli kontrolerzy zaobserwują nieprawidłowości, mobilizują zarządcę terenu, aby wywiązał się z obowiązku utrzymania czystości i zapewnienia bezpieczeństwa. Po interwencji patrol ponownie sprawdza, czy zarządca zastosował się do zaleceń, a jeśli nie, Straż Miejska może wystawić mu mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Czystość na wysokim poziomie

Czysta Warszawa to wspólna sprawa, dlatego odpowiedzialność za to jak wygląda stolica ponosimy wszyscy – nie tylko Zarząd Oczyszczania Miasta, ale i wielu innych zarządców terenów, a także mieszkańcy. Problemy z czystością można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, przez aplikacje, stronę i telefonicznie pod numer 19115.

Organizujemy w Warszawie regularne sprzątanie 1300 km ulic i torowisk, 3,5 mln m kw. chodników i 4,4 tys. przystanków komunikacji miejskiej, a także opróżnianie 12 tys. ulicznych koszy na śmieci. Na nagłe zanieczyszczenia oprócz Pogotowia Porządkowego ZOM, reagują także grupy interwencyjnego sprzątania. Wysokie standardy wykonania i organizacja prac porządkowych, dają efekt czystego miasta, co doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Jak wynika z ostatniego raportu monitorującego warszawskie strategie i programy 80% badanych ocenia


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115