Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2016-01-25

Jak prawidłowo odśnieżać chodnik


Jak zimą dbać o chodniki, czyli komfort pieszych 

 

Nie zrzucać śniegu na jezdnię, składować w miejscu nieutrudniającym przejścia pieszym, nie gromadzić pod drzewami, zamienić sól na piasek, czyli kilka podpowiedzi jak zimą odśnieżać chodniki. Reguluje to też prawo. 

Każdy chodnik w Warszawie ma swojego zarządcę, który powinien dbać o jego oczyszczanie. Instrukcja jak należy zadbać o chodnik znajduje się §8 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie m.st. Warszawy

Śnieg należy zgarniać w taki sposób, by nie stanowił zagrożenia lub utrudnień zarówno dla pieszych, jak i uczestników ruchu drogowego. Antyprzykład, czyli jak chodnika nie odśnieżać: 

Podczas oczyszczania chodnika nie należy zmiatać śniegu na jezdnię, gdyż stwarza on śliskość na drodze. Zarządca powinien odgarnąć go na skraj chodnika, tworząc tzw. opaskę między ulicą, a częścią chodnika dostępną dla pieszych. Można również spryzmować śnieg w takim miejscu, by nie utrudniał ruchu pieszym.   

Zarząd Oczyszczania Miasta do zabezpieczania przed śliskością terenów dla pieszych używa piasku. Apelujemy do administratorów budynków o korzystanie z tego samego środka, wciąż jednak dostajemy sygnały, że na chodniki wysypywana jest sól. Wpływa to niekorzystnie na psie łapy, obuwie i rośliny. Zwłaszcza jeżeli zanieczyszczony solą śnieg składowany jest pod drzewami lub krzewami.

Misy drzew to nie jest dobre miejsce na składowanie śniegu

Największe szkody mogą wystąpić przy młodych drzewach o płytko osadzonych korzeniach. Zanieczyszczony śnieg przenika do gleby, a w efekcie do korzeni, co prowadzi do wystąpienia suszy fizjologicznej. Ponadto śnieg składowany wokół pnia zagęszcza swoim ciężarem grunt przy drzewie. A nadmierne zagęszczenie gleby (kompresja) prowadzi do pogorszenia warunków wymiany gazowej i wodnej, a przez to i kondycji rośliny.

Krzewy przy ul. Marszałkowskiej zostały wręcz zasypane śniegiem odgarniętym z chodnika. Maty 
słomiano-foliowe miały je ochraniać przed błotem pośniegowym i aerozolem solnym…

Podpowiedź dla zarządców nieruchomości w informatorze zimowym,
który można pobrać w WOM-ach i wkrótce w komunikacji miejskiej 

ZOM ma pod swoją opieką 1,7 m² chodników nieprzylegających do budynków. Za oczyszczanie chodników i ulic odpowiadają też Urzędy Dzielnic. Spółdzielnie mieszkaniowe i administracje osiedli powinny oczyszczać ze śniegu drogi wewnętrzne, chodniki i inne tereny będące ich własnością bądź w ich zarządzie. Jeśli chodnik przylega do budynku, to administrator tego budynku ma obowiązek go odśnieżać.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115