Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2021-05-11

Kiedy sprzątana jest Twoja ulica?

Co tydzień porządkujemy 1300 km warszawskich ulic. W kalendarzu sprzątania można sprawdzić, kiedy zamiatarki i zmywarki pracują w konkretnej lokalizacji.

Każdą z 1300 km warszawskich ulic sprzątamy przynajmniej raz w tygodniu. Zamiatanie na mokro i mycie odbywa się regularnie od wiosny do jesieni. W tym roku planujemy wyczyścić ulice około 40 razy. Na stronie zom.waw.pl można sprawdzić, jak wygląda harmonogram sprzątania konkretnej ulicy.

Zamiatarka sprząta ulicę nocą

Zamiatarka sprząta ulicę

Czystość i bezpieczeństwo

Regularne sprzątanie ulic to kwestia nie tylko estetyki miasta, ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników dróg. Z ulic wymiatany jest piasek, kurz, błoto, liście i inne zanieczyszczenia, które mogłyby stwarzać np. zagrożenie poślizgiem. Czyste ulice to także lepszy stan powietrza – sprzątanie nawierzchni na mokro ogranicza wzbijanie szkodliwych pyłów i kurzu przez przejeżdżające samochody.

Według harmonogramu

1300 km ulic sprzątamy według ustalonego planu. Zamiatarki i zmywarki każdej nocy pracują w innych lokalizacjach. Kalendarz sprzątania na stronie zom.waw.pl pozwala sprawdzić, kiedy czyszczona jest konkretna ulica. W wyszukiwarce znajdzicie tylko te ulice, za które odpowiadamy, czyli o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Harmonogram jest jednak elastyczny i zależny od pogody – prace nie odbywają się podczas ulewnych deszczy, do sprzątania konieczne są również temperatury powyżej zera.

Zmywarka myje ulicę nocą

Zmywarka myje ulicę

Nocne sprzątanie

Czyszczenie ulic odbywa się nocami. To konieczne ze względu na bezpieczeństwo kierowców – zamiatarki i zmywarki to duże pojazdy, które poruszają się z niewielką prędkością. W ciągu dnia, przy wzmożonym ruchu ulicznym, sprzątanie powodowałoby korki i mogłoby stwarzać niebezpieczne sytuacje na drodze.

Odpowiadamy za czystość 1300 km głównych warszawskich ulic. Drogami o kategorii gminnej zajmują się urzędy dzielnic, drogami ekspresowymi – GDDKiA, a osiedlowymi – zarządcy osiedli.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115