Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2018-02-28

Kosz na śmieci - niezbędny w czystym mieście

 

12 tysięcy koszy

 

             

Co najmniej raz dziennie z każdego kosza zabierane są śmieci. Na bieżąco kontrolujemy stan techniczny i prawidłowe ustawienie ulicznych pojemników. A jest co sprawdzać - zajmujemy się niemal połową koszy na śmieci w Warszawie.

Do dyspozycji mieszkańców Warszawy jest co najmniej 25 tysięcy koszy na śmieci ustawionych przez różne miejskie podmioty. 12 tysięcy z nich opróżnianych jest na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta – to te rozlokowane wzdłuż chodników i przy skrzyżowaniach, na przystankach komunikacji miejskiej i przy wejściach do stacji metra. Kosze na śmieci rozstawiają także inni zarządcy np. administratorzy osiedli. 

W Warszawie ustawionych jest ok. 25 tys. koszy na śmieci, niemal połowa pod opieką ZOM

Wszystkie kosze ZOM opróżniane są minimum raz dziennie, maksymalnie – aż dziesięciokrotnie. Częstotliwość uzależniona jest od lokalizacji kosza – z tych w bardziej ruchliwych częściach miasta śmieci wybiera się częściej, na to jak często wybiera się śmieci ma  także wpływ pora roku, a w niektórych miejscach również od natężenia ruchu turystycznego. Dodatkowe opróżnianie koszy zlecamy również przy okazji imprez masowych, uroczystości czy zgromadzeń, w okolicy stadionów, placów i na trasie przemarszów.

Częstotliwość opróżniania koszy dostosowywana jest do lokalizacji i pory roku

„Opieka” nad koszami to nie tylko opróżnianie. Na bieżąco kontrolowany jest ich stan techniczny i estetyczny. Te pomazane przez wandali przechodzą gruntowne czyszczenie – w 2017 r. z pseudograffiti zostało oczyszczonych 400 śmietników. Żeliwne kosze, które stoją na Trakcie Królewskim i ul. Świętokrzyskiej, poddawane są przeglądom technicznym, te z Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia są przy dodatnich temperaturach co tydzień myte. Jak wyglądają prace związane z koszami na śmieci można zobaczyć w filmie.

Kosze na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie są co tydzień czyszczone

Sprawdzamy również, czy kosze stoją w odpowiednich miejscach – czy nie utrudniają poruszania się pieszym i rowerzystom. Kontrolowane jest także to, czy kosze dobrze spełniają swoją funkcję, czy w danej okolicy jest ich wystarczająca liczba i czy częstotliwość ich opróżniania dostoswana jest do potrzeb mieszkańców. W tym zakresie każdy warszawiak może zgłosić swoje uwagi – przez zgłoszenie do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Prawidłowe ustawienie koszy jest na bieżąco kontrolowane

Kosze Zarządu Oczyszczania Miasta rozstawione są na chodnikach wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich. i powiatowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej. Eksploatacją pozostałych koszy zajmują się m.in. Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, urzędy dzielnic oraz inni właściciele i zarządcy.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115