Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2016-09-12

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia u sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego. 

Lp.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Wartość rynkowa [zł]

1

ZESTAW KOMPUTEROWY

ZOM/0141/Z/08

200 zł

2

DRUKARKA HP OFFICE JET PRO K8600

ZOM/0145/D/09

200 zł

3

DRUKARKA HP Color Laser Pro CP1525n

ZOM/0152/D/11

50 zł

4

DRUKARKA HP Color Laser Pro CP1525n

ZOM/0159/D/12

50 zł

5

ZESTAW KOMPUTEROWY

ZOM/0148/Z/09

100 zł

6

Zestaw komputerowy DELL VOSTRO V 230 MT

ZOM/0173/Z/10

200 zł

7

Zestaw komputerowy DELL VOSTRO V 230 MT

ZOM/0174/Z/10

200 zł

8

KOMPUTER NOTEBOOK

ZOM/0557/K/05

100 zł

9

KOMPUTER NOTEBOOK

ZOM/0562/K05

100 zł

10

KOMPUTER NOTEBOOK

ZOM/0564/K/05

100 zł

11

KOMPUTER NOTEBOOK

ZOM/0558/K/05

100 zł

12

TELEWIZOR

ZOM/0055/T/07

50 zł

 

Osoby zainteresowane kupnem powinny złożyć pisemną ofertę kierowaną do Dyrektora Zarządu (wg wzoru w załączniku poniżej) w zaklejonej kopercie do dnia 20.09.2016 r. do godz. 12.00 do siedziby Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 402 z dopiskiem: „oferta na zakup sprzętu komputerowego”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r. Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę zostaną o tym poinformowani pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie. Nabywca danego składnika majątku zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Ze stanem przedmiotu sprzedaży można będzie zapoznać się w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta (al. Jerozolimskie 11/19) w godz. 10.00 -13.00 pok. 409.

Szczegółowe informacje na temat składników majątku ruchomego można uzyskać pod nr tel. 600 888 109 (osoba do kontaktu p. Marcin Olszewski).

*wzór oferty

 

                                         

 

 


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115