Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2018-01-24

Podsumowanie 2017: na straży czystości i bezpieczeństwa

Czystość i bezpieczeństwo – to na nich skupiają się wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej, które każdego dnia wyruszają na warszawskie ulice. W ubiegłym roku podjęły 28 tysięcy interwencji. Spora część dotyczy odśnieżania chodników. 

Patrole porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej codziennie sprawdzają czystość i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej. Kontrolują, jak zarządcy wywiązują się z obowiązku dbania o porządek, zwłaszcza zimą, kiedy ważne dla mieszkańców jest szybkie i skuteczne oczyszczenie chodników. W trosce o bezpieczeństwo warszawiaków kontrolują ponadto stan techniczny miejskiej infrastruktury i mebli, sprawdzają stan terenów zieleni, chodników i ulic. W przypadku zastrzeżeń podejmują interwencję u zarządcy terenu na którym stwierdzili nieprawidłowości – w 2017 r. takich zdarzeń było 28 tysięcy.

To, czy przekazane w czasie interwencji zalecenia zostały zrealizowane, sprawdzane jest podczas kolejnej kontroli. Niezdyscyplinowanym zarządcom może grozić mandat lub nawet sprawa w sądzie.

Monitoring czystości w mieście skutecznie wpływa na estetykę przestrzeni publicznej – w minionym roku m.in. zlikwidowane zostały dzikie wysypiska, sprzątnięte zaniedbane tereny zieleni, z krajobrazu znikały przepełnione kosze i kontenery, porzucone wraki czy przewrócone kabiny toaletowe. W 2017 r. patrole często interweniowały również w sprawie zanieczyszczenia ulic w sąsiedztwie budów, z których wyjeżdżały ciężarówki z brudnymi kołami.

Podczas patroli przestrzeń publiczna oceniana jest także pod kątem bezpieczeństwa, kontrolerzy zgłaszają odpowiednim jednostkom i zarządcom m.in. niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne, nieczytelne oznaczenia na jezdni, niedziałające sygnalizatory czy słabo widoczne znaki drogowe.

Drugim rodzajem kontroli jest codzienne sprawdzanie przez kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta wykonania prac zleconych firmom świadczącym usługi z zakresu prac porządkowych. Każdorazowo kontrolujemy sprzątanie jezdni, chodników i przystanków, a także terminowe opróżnianie koszy na śmieci. Zimą kontrolerzy sprawdzają, jak przebiega odśnieżanie i zapobieganie przed śliskością na terenach dla pieszych oraz jezdniach i czy osiągany jest wymagany standard prac. W 2017 r. przeprowadzone zostało ponad 6,5 tysiąca kontroli firm wykonawczych.

Każdy z mieszkańców również może zasygnalizować zauważone zaśmiecenie czy wandalizm poprzez zgłoszenie do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.  W ub. roku 3,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do  porządku zweryfikowanych zostało przez patrole porządkowe ZOM i Straży Miejskiej.

Aktywność mieszkańców i reakcja zarządców terenów na zgłoszenia oraz systematyczna praca i utrzymywanie wysokich standardów porządku są zauważalne – z ostatnich badań dotyczących stanu czystości i poziomu zadowolenia z pracy służb komunalnych wynika, że warszawiacy wysoko oceniają porządek w stolicy i naszą pracę. Uznanie mieszkańców i efekty cieszą, a jednocześnie mobilizują nas do ciągłego podwyższania standardów czystości w Warszawie.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115