Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2021-02-01

Podsumowanie 2020: Kontrole czystości

25 tys. interwencji w sprawach czystości i bezpieczeństwa. To efekt pracy wspólnych patroli Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej, które codziennie kontrolują Warszawę.

Codzienna praca wspólnych patroli ZOM i Straży Miejskiej polega na monitorowaniu czystości w stolicy. Kontrolerzy sprawdzają, jak zarządcy terenów wywiązują się z obowiązku utrzymania porządku. Jeśli patrol zauważy nieprawidłowości – interweniuje. W zeszłym roku kontrolerzy 25 tys. razy dyscyplinowali zarządców terenów do posprzątania i napraw, co poprawiło estetykę i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej.

Dane liczbowe i nocny widok na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, ze świąteczną iluminacją na latarniach

Czystość i bezpieczeństwo

Kontrolerzy najczęściej interweniują w sprawie nielegalnych wysypisk, np. porzuconych mebli, sprzętu AGD, gruzu czy starych opon. Ale także informują zarządców dróg i infrastruktury o uszkodzonych znakach drogowych i ławkach czy zapadniętych studzienkach. Patrole sprawdzają ponownie wszystkie zauważone nieprawidłowości – jeśli ich uwagi i zalecenia nie są zrealizowane, zarządcy grozi mandat lub nawet sprawa w sądzie.

Porzucone na przystanku oraz na poboczu drogi odpady i uszkodzony znak

Porzucone na przystanku oraz na poboczu drogi odpady i uszkodzony znak

Zgłoś zanieczyszczenia

Zgodnie z hasłem czysta Warszawa – wspólna sprawa, wpływ na czystość w mieście mają także mieszkańcy. Każde miejsce, które wymaga posprzątania, można zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Interwencje od mieszkańców często trafiają do sprawdzenia przez kontrolerów ZOM.

Wysokie standardy czystości

Działania kontrolne to jeden z elementów kompleksowego systemu dbania o porządek w Warszawie.  Regularnie i interwencyjnie sprzątamy ulice, chodniki i przystanki komunikacji miejskiej, a także opróżniamy kosze na śmieci. Mieszkańcy doceniają wysoki standard porządku. W ostatnim badaniu Barometr Warszawski czystość w stolicy dobrze ocenia aż 92% ankietowanych.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115