Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2023-01-19

Podsumowanie 2022: Chodniki – regularnie sprzątane

3,5 mln m kw. terenów dla pieszych sprzątanych przez cały rok. Prowadzimy systematyczne porządki na chodnikach, przystankach i trasach rowerowych.

Dbamy w Warszawie o 3,5 mln m kw. terenów dla pieszych, które nie przylegają do nieruchomości. To m.in. 4400 przystanków, dojścia do stacji metra, schody i kładki, a także trasy rowerowe. 30% powierzchni jest sprzątana trzy razy w tygodniu. Dostosowujemy częstotliwość prac do potrzeb. Najbardziej uczęszczane trasy w Śródmieściu sprzątane były w ubiegłym roku nawet 3 razy dziennie.

Systematyczne zamiatanie

Porządki są regularnie powtarzane przez cały rok i uzależnione od warunków meteorologicznych. Kiedy pozwala na to pogoda są zamiatane z piasku, błota czy liści. Ekipy porządkowe poza miotłami wykorzystują małe mechaniczne zamiatarki, które usprawniają sprzątanie. W przypadku warunków zimowych przystanki czy trasy dla rowerów są odśnieżane i zabezpieczane piaskiem przed śliskością.

Porządki na mokro

W miejscach reprezentacyjnych, czyli przy ul. Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyskiej, wspomagamy zarządców w dbaniu o czystość chodników. Są to jedne z najliczniej odwiedzanych miejsc w Warszawie, dlatego wymagają specjalnego traktowania – sprzątane są z użyciem wody. 60 tys. m kw. powierzchni czyszczonych jest za pomocą szorowarki – niewielkiego pojazdu przeznaczonego do mycia. Szorowarka kierowana jest również na przystanki tramwajowe przy Dworcu Centralnym ze względu na ich rozległość. Od wiosny do jesieni umyliśmy te miejsca 24 razy.

Szorowarka sprząta chodnik, Dane: 2022, 24 sprzątania

Sprzątanie na mokro dotyczy również 11 przejść podziemnych. W zeszłym roku ekipy porządkowe z myjkami ciśnieniowymi były tam 66 razy.

Sprzątanie na wezwanie

Szkło na chodniku, piasek na trasie rowerowej, błoto po ulewie – to zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Do ich usuwania wysyłamy grupy szybkiego reagowania, które w zeszłym roku podjęły 10 tys. działań. Miejsca wymagające oczyszczenia wskazują kontrolerzy ZOM, którzy codziennie monitorują miasto pod kątem czystości.

Dodatkowo intensywnie zabrudzone chodniki, zgłaszane także przez mieszkańców, są sprzątane w trybie interwencyjnym. W ubiegłym roku dotyczyło to okolic mostu Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskieg, przystanków w pobliżu metra Ratusz Arsenał oraz parku Praskiego. Takie interwencyjne mycie odbyło się 31 razy.

Systematycznie i kompleksowo

W Warszawie mamy jedne z najwyższych standardów czystości, na co zwracają uwagę nie tylko polscy, ale i zagraniczni turyści. Utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej jest możliwe dzięki sprawnej organizacji i kompleksowej realizacji prac porządkowych zlecanych przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Aby osiągnąć taki efekt regularnym sprzątaniem objętych jest 1300 km ulic i torowisk, 3,5 mln m kw. chodników i 4400 przystanków komunikacji miejskiej oraz 12 000 ulicznych koszy. Nagłe zaśmiecenia, o które łatwo w tak ogromnym mieście, usuwane są w systemie interwencyjnym przez Pogotowie Porządkowe ZOM. Prace realizowane przez firmy zewnętrzne oraz poziom czystości miasta podlega kontroli Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej. Uwagi dotyczące czystości mieszkańcy mogą zgłaszać całodobowo do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115