Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2023-01-12

Podsumowanie 2022: Monitoring czystości stolicy

30 tys. interwencji dla bezpieczeństwa i czystości. To bilans kontroli, które wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadziliśmy w zeszłym roku w Warszawie. 

Dzięki kontrolom czystości z przestrzeni miejskiej znikają dzikie wysypiska i podrzucone śmieci. To też okazja do przyjrzenia się kwestiom bezpieczeństwa infrastruktury i eliminowania zagrożeń wynikających z odkrytych studzienek kanalizacyjnych czy nieczytelnych znaków drogowych. Wspólne patrole ZOM i Straży Miejskiej zwracają uwagę także na takie kwestie estetyki miasta, jak na przykład szpecące pseudograffiti – w ubiegłym roku mieliśmy 1,8 tys. takich spraw. Wszystkich zeszłorocznych interwencji było 30 tys.

Panorama Warszawy, widok na hotel Marriott. Dane: 2022, 30 tys. interewencji.

Dla bezpieczeństwa i estetyki

– Utrzymanie porządku w największym mieście w Polsce to wyzwanie, zwłaszcza, że w stolicy jest wielu zarządców terenów. Z naszego punktu widzenia istotne jest dążenie do zachowania przez wszystkich jednolitych standardów czystości. I dlatego tak ważna jest kontrola zarówno firm, które realizują zlecane przez nas prace porządkowe, jak i innych podmiotów oraz osób fizycznych. Czysta Warszawa, to wspólna sprawa, dlatego odpowiedzialność spoczywa także na każdym mieszkańcu i osobie odwiedzającej. Nie sposób nie wspomnieć, że opinie o poziomie czystości naszego miasta na tle innych europejskich stolic, są bardzo pochlebne. – mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Istotną częścią działań kontrolnych ZOM i strażników miejskich jest sprawdzanie jak ze swoich obowiązków utrzymania porządku wywiązują się zarządcy terenów. Gdy stwierdzą zaniedbania, mobilizują ich do reakcji. Dotyczy to często zaśmiecenia terenów, jaki i zamiatania chodnika z piasku, błota lub liści. Natomiast zimą – odśnieżania i zabezpieczania nawierzchni przed śliskością. Po każdej interwencji patrol ponownie sprawdza, czy zarządca zrealizował zalecenia. Jeśli nie odnotuje odpowiedniego działania, to funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do wystawienia mandatu, a nawet skierowania sprawy do sądu.

Systematycznie i kompleksowo

Warszawa ma jedne z najwyższych standardów czystości. Utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej jest możliwe dzięki sprawnej organizacji i kompleksowej realizacji zlecanych przez nas prac porządkowych. Aby osiągnąć taki efekt regularnym sprzątaniem obejmujemy 1300 km ulic i torowisk, 3,5 mln m kw. chodników i 4400 przystanków komunikacji miejskiej oraz 12 000 ulicznych koszy. Nagłe zaśmiecenia, o które łatwo w tak ogromnym mieście, usuwane są w systemie interwencyjnym przez Pogotowie Porządkowe ZOM. Uwagi dotyczące czystości mieszkańcy mogą zgłaszać całodobowo do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


Wcześniejsze aktualności
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115