Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2023-01-12

Podsumowanie 2022: Monitoring czystości stolicy

30 tys. interwencji dla bezpieczeństwa i czystości. To bilans kontroli, które wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadziliśmy w zeszłym roku w Warszawie. 

Dzięki kontrolom czystości z przestrzeni miejskiej znikają dzikie wysypiska i podrzucone śmieci. To też okazja do przyjrzenia się kwestiom bezpieczeństwa infrastruktury i eliminowania zagrożeń wynikających z odkrytych studzienek kanalizacyjnych czy nieczytelnych znaków drogowych. Wspólne patrole ZOM i Straży Miejskiej zwracają uwagę także na takie kwestie estetyki miasta, jak na przykład szpecące pseudograffiti – w ubiegłym roku mieliśmy 1,8 tys. takich spraw. Wszystkich zeszłorocznych interwencji było 30 tys.

Panorama Warszawy, widok na hotel Marriott. Dane: 2022, 30 tys. interewencji.

Dla bezpieczeństwa i estetyki

– Utrzymanie porządku w największym mieście w Polsce to wyzwanie, zwłaszcza, że w stolicy jest wielu zarządców terenów. Z naszego punktu widzenia istotne jest dążenie do zachowania przez wszystkich jednolitych standardów czystości. I dlatego tak ważna jest kontrola zarówno firm, które realizują zlecane przez nas prace porządkowe, jak i innych podmiotów oraz osób fizycznych. Czysta Warszawa, to wspólna sprawa, dlatego odpowiedzialność spoczywa także na każdym mieszkańcu i osobie odwiedzającej. Nie sposób nie wspomnieć, że opinie o poziomie czystości naszego miasta na tle innych europejskich stolic, są bardzo pochlebne. – mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Istotną częścią działań kontrolnych ZOM i strażników miejskich jest sprawdzanie jak ze swoich obowiązków utrzymania porządku wywiązują się zarządcy terenów. Gdy stwierdzą zaniedbania, mobilizują ich do reakcji. Dotyczy to często zaśmiecenia terenów, jaki i zamiatania chodnika z piasku, błota lub liści. Natomiast zimą – odśnieżania i zabezpieczania nawierzchni przed śliskością. Po każdej interwencji patrol ponownie sprawdza, czy zarządca zrealizował zalecenia. Jeśli nie odnotuje odpowiedniego działania, to funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do wystawienia mandatu, a nawet skierowania sprawy do sądu.

Systematycznie i kompleksowo

Warszawa ma jedne z najwyższych standardów czystości. Utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej jest możliwe dzięki sprawnej organizacji i kompleksowej realizacji zlecanych przez nas prac porządkowych. Aby osiągnąć taki efekt regularnym sprzątaniem obejmujemy 1300 km ulic i torowisk, 3,5 mln m kw. chodników i 4400 przystanków komunikacji miejskiej oraz 12 000 ulicznych koszy. Nagłe zaśmiecenia, o które łatwo w tak ogromnym mieście, usuwane są w systemie interwencyjnym przez Pogotowie Porządkowe ZOM. Uwagi dotyczące czystości mieszkańcy mogą zgłaszać całodobowo do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115