Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2024-01-16

Podsumowanie 2023: 34 tys. interwencji dla czystości stolicy

Czyściej i bezpieczniej dzięki działaniom kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej. W zeszłym roku dla poprawy estetyki przestrzeni publicznej interweniowaliśmy 34 tys. razy.

Codziennie monitorujemy czystość miasta. Patrole składające się z pracownika ZOM i Straży Miejskiej zwracają uwagę m.in. na podrzucone śmieci, przepełnione kosze czy dzikie wysypiska. Przeglądem obejmują też takie elementy infrastruktury, jak znaki drogowe, studzienki kanalizacyjne czy wiaty przystankowe, których stan techniczny wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. W zeszłym roku kontrolerzy przeprowadzili 34 tys. interwencji. System naszej kontroli, który tworzymy we współpracy ze Strażą Miejską, ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort warszawianek i warszawiaków oraz na wygląd przestrzeni publicznej.

Zdjęcie Warszawy z lotu ptaka, po spodem napis - 2023, 34 tys. interwencji

Działania kontrolerów

Monitoring czystości polega na sprawdzaniu przez kontrolerów, jak zarządcy terenów wywiązują się z obowiązku utrzymania porządku. Jeśli sytuacja wymaga interwencji, patrol mobilizuje odpowiedzialnych do podjęcia działań. Często jest to usunięcie zaśmiecenia, jak np. porzucone meble, gruz czy stare opony. Ale też sprzątnięcie błota czy liści z chodnika lub odśnieżenie i zabezpieczenie go przed śliskością. Następnie patrol sprawdza, czy zarządca właściwie uporządkował teren, a jeżeli nie, to funkcjonariusz Straży Miejskiej może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Funkcjonariusz Straży Miejskiej i kontrolerka ZOM patrolują miasto, w tle ulica i kamienica

Kontrole patroli Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców
i estetykę przestrzeni publicznej

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na czystość stolicy mają mieszkańcy, którzy mogą zgłaszać uwagi dotyczące porządku do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Przekazane interwencje są także sprawdzane przez kontrolerów ZOM.

Wysokie standardy czystości

Dbamy w Warszawie o 1300 km ulic i torowisk, 3,5 mln m kw. chodników i 4400 przystanków komunikacji miejskiej, a także opróżnianie 12 tys. ulicznych koszy na śmieci. Pogotowie Porządkowe oraz grupy interwencyjne reagują na nagłe zanieczyszczenia na ulicach i terenach dla pieszych. Kompleksowa organizacja sprzątania oraz wymagany przez nas wysoki standard utrzymywania czystości jest zauważany i doceniany zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających stolicę turystów. Ma to również odzwierciedlenie w wynikach sondaży – w ostatnim badaniu Barometr Warszawski. 87% respondentów ocenia czystość w mieście dobrze i bardzo dobrze.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115