Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2024-07-09

Podsumowanie I połowa 2024: Czystość pod kontrolą

21 tys. interwencji dla estetyki i bezpieczeństwa. Patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej codziennie sprawdzają miasto pod kątem czystości.

W systemie utrzymania porządku ważne jest zarówno regularne sprzątanie, jak i stały monitoring czystości. Sprawdzają to wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) i Straży Miejskiej. W centrum uwagi mamy likwidację podrzuconych śmieci czy uszkodzonych elementów infrastruktury. Od początku roku przeprowadziliśmy 21 tys. interwencji.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, w tle miasto, wieżowce, drzewa, ulice. Na dole napis I połowa 2024, 21 tys. interwencji. W górnym lewym rogu logotyp Zarządu Oczyszczania Miasta

Kontrola czystości

Najwięcej interwencji związanych było z zaśmiecaniem terenów publicznych. Aż 36% spraw dotyczyło dzikich wysypisk, porzuconych mebli, odpadów poremontowych czy opon. Kolejne 22% kontroli przeprowadziliśmy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Były to interwencje u zarządców w zakresie uszkodzonych ławek czy wiat, nieczytelnych znaków drogowych czy zapadniętych studzienek. 13% zgłoszeń obejmowało pomazane przez wandali kosze, wiaty przystankowe i ekrany dźwiękochłonne.

Jak wygląda kontrola? Kontrolerzy ustalają zarządcę terenu i mobilizują go do wywiązania się ze swoich obowiązków. Po pewnym czasie ponownie sprawdzają, czy zarządca zastosował się do zaleceń, a jeśli nie, Straż Miejska może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Patrol Straży Miejskiej i kontrolerKI Zarządu Oczyszczania Miasta sprawdza czystość, idą chodnikiem, w tle autobus. Dane: I połowa 2024, 21 tys. interwencji. W górnym lewym rogu logotyp Zarządu Oczyszczania Miasta
Interwencje patroli ZOM i Straży Miejskiej poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców
i estetykę przestrzeni publicznej

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Dzięki codziennej pracy wspólnych patroli Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej zwiększa się poziom bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej. Czysta Warszawa to jednak wspólna sprawa, a mieszkańcy również mogą czynnie włączyć się w dbanie o stolicę. Informacje o miejscach, które wymagają posprzątania lub naprawy można przekazywać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, skąd są kierowane bezpośrednio do odpowiednich zarządców terenów.

Kompleksowo dla czystej Warszawy

Według ostatniego* badania Barometr Warszawski aż 97% warszawiaków uznaje czystość w mieście za ważną i bardzo ważną. Dlatego od wielu lat tworzymy i udoskonalamy system utrzymania porządku, na który składa się regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków oraz opróżnianie koszy na śmieci. To również działania w odpowiedzi na nagłe zdarzenia, a także codzienna kontrola zarówno miejskiej przestrzeni, jak i jakości usług wykonywanych na nasze zlecenie. Jako jednostka odpowiedzialna za dużą część terenów w Warszawie utrzymujemy wysokie standardy porządku, co jest doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale i osoby odwiedzające stolicę. Czystość w mieście dobrze i bardzo dobrze ocenia 84% ankietowanych.

*Barometr Warszawski marzec 2024


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115