Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2022-02-15

Porządki przez cały rok

Nie ma przerwy od porządków. O czystość w Warszawie dbamy przez cały rok. Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadbane chodniki i przystanki

Kiedy nie ma śniegu, pracownicy firm porządkowych zamieniają szufle do odśnieżania na miotły. Regularnie zamiatają chodniki, przystanki, dojścia do stacji metra i kładki. W zależności od lokalizacji sprzątanie powtarzają z różną częstotliwością. Tam, gdzie jest wzmożony ruch pieszych czy na dużych węzłach przesiadkowych prace te wykonują codziennie. Taka organizacja pracy eliminuje gromadzenie się zanieczyszczeń, dzięki czemu wiosenne porządki na terenach, które nam podlegają, realizowane są zdecydowanie szybciej.

Pracownicy formy porządkowej sprzątają przystanek tramwajowy

Pracownicy firmy porządkowej sprzątają przystanek komunikacji miejskiej

Wśród stałych prac porządkowych, które są prowadzone bez względu na pogodę, jest opróżnianie koszy na śmieci. Wszystkie 12 tys. pojemników, jest opróżnianych każdego dnia, bez wyjątku. Z koszy stojących w kluczowych miejscach, np. tam, gdzie jest duży ruch, odpady są zabierane nawet 4 razy na dobę.

Interwencje dla czystości

O czystość miasta przez cały rok dbają także interwencyjne grupy szybkiego reagowania. To zespoły pracowników ZOM, którzy działają nie tylko dla estetyki miasta, ale też dla bezpieczeństwa mieszkańców. Pojawiają się tam, gdzie trzeba sprzątnąć rozbite szkło na przystanku, oczyścić wiatę z pseudograffiti czy usunąć błoto z chodnika po ulewie. Ekipy sprzątają także zanieczyszczenia zauważone przez kontrolerów ZOM oraz mieszkańców, którzy zgłoszenie o zaśmieceniu przekazali do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


Pracownicy grupy interwencyjnej zamiatają chodnik, w tle tramwaj i wieżowiec

Pracownicy grupy interwencyjnej zamiatają chodnik

Pogotowie Porządkowe ZOM

Nagłe zanieczyszczenia z ulic sprząta Pogotowie Porządkowe ZOM, które przez cały rok jest w całodobowej gotowości do działania. Ekipy Pogotowia sprzątają po wypadkach drogowych, w tym likwidują plamy z rozlanych olejów i paliw, a także zbierają z ulic zagubione ładunki – także te płynne i sypkie, jak np. beton, żwir czy styropian.

Pracownik Pogotowia Porządkowego zamiata jezdnię ze szkła i elementów karoserii po wypadku, w tle uszkodzony samochód

Pracownik Pogotowia Porządkowego sprząta jezdnię po wypadku

W gotowości do działań zimowych

Sezon zimowy dla służb oczyszczania trwa w Warszawie umownie pół roku. Rzeczywiste działania na ulicach i chodnikach zlecamy adekwatnie do potrzeb. Sytuacja pogodowa i drogowa analizowana jest przez całą dobę w Centrum Dowodzenia ZOM, a kontrolerzy w terenie sprawdzają, jaki jest rzeczywisty stan jezdni. W stałej gotowości do działania na ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej jest nawet 306 pługów i posypywarek. ZOM zimą zleca także odśnieżanie części terenów dla pieszych, czyli 4300 przystanków komunikacji miejskiej oraz chodników, które nie przylegają do nieruchomości, kładek i dojść do metra. To w sumie 3,4 mln m2 terenów, które są posypywane piaskiem.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115