Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2020-03-10

Sprzątanie bez dmuchaw

 

Sprzątanie bez dmuchaw - u nas od lat 

 

 

Sprzątanie chodników i ulic bez użycia dmuchaw spalinowych. To sposób jaki od lat propaguje Zarząd Oczyszczania Miasta.

Podczas prac porządkowych wykonywanych na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta obowiązuje całoroczny zakaz używania dmuchaw spalinowych pod groźbą kar. Taki zapis już od wielu lat znajduje się w umowach, które zawieramy z wykonawcami. Chodzi nam o to, by tam, gdzie tylko to możliwe, ograniczać hałas i  dbać o stan powietrza. Czyli nie tylko poprzez porządki, ale i sposób ich wykonywania poprawiamy komfort życia w mieście.

Zakaz używania takiego sprzętu na terenie Warszawy jest usankcjonowany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., w którym znajduje się zapis o zakazie stosowania dmuchaw podczas prac porządkowych prowadzonych na terenach miejskich. Wcześniej zapis o całkowitym zakazie używania dmuchaw do sprzątania liści z chodników i trawników będących w zarządach dróg, gmin i województwa pojawił się w Uchwale Sejmiku województwa Mazowieckiego nr 96/17 z dnia 20 czerwca 2017.

Używanie dmuchaw przez administracje osiedli oraz na terenie prywatnych posesji nie jest uregulowane prawnie, ale mamy nadzieję, że inni zarządcy terenów również będą stosować dobrą praktykę niekorzystania z tego typu sprzętu. Jeśli jednak dmuchawy będą używane, a ten sposób sprzątania wzbudzi zastrzeżenia mieszkańców, zawsze warto zgłaszać uwagi do administratora terenu.

Każdy, kto zauważy naruszenie tego przepisu, może je zgłosić – najlepiej z dokumentacją fotograficzną lub filmową – do miejskiego Biura Ochrony Środowiska na adres sekretariat.bos@um.warszawa.pl.

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za utrzymanie czystości na 3,4 mln m2 terenów dla pieszych. Są to przystanki komunikacji miejskiej, przejścia dla pieszych, kładki, dojścia do metra oraz nieprzylegające do nieruchomości chodniki wzdłuż głównych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Za pozostałe tereny odpowiadają inni zarządcy, m.in. urzędy dzielnic, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz administratorzy osiedli i nieruchomości.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115