Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2021-08-18

Sprzątanie miasta w pytaniach i odpowiedziach

Kto sprząta chodniki? Czy ulice są sprzątane na mokro? Gdzie zgłaszać zaśmiecenia? Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania o czystość w mieście.

Jak często sprzątane są ulice?

To, jak często sprzątana jest ulica, ustala jej zarządca. Są minimalne wymagania, które wynikają z wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza oraz Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Odpowiadamy za czystość części ulic w mieście - 1300 km. Te drogi sprzątane są na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Zamiatarki i zmywarki wyjeżdżają każdej nocy. W kalendarzu na stronie www.zom.waw.pl można sprawdzić, kiedy sprzątana jest konkretna ulica.

Jak wygląda sprzątanie ulic w Warszawie?

Każdej nocy sprzątane są ulice w innej części miasta. Te prace odbywają się systematycznie i tylko w porze nocnej, co może oczywiście wpływać na komfort mieszkańców. Zamiatarki i zmywarki to duże, specjalistyczne pojazdy, które poruszają się z niedużą prędkością i generują większy hałas niż samochody osobowe. Sprzątanie ulic w ciągu dnia byłoby o wiele większą uciążliwością, dlatego odbywa się w nocy, kiedy w mieście nie ma dużego ruchu.

Noc, zamiatarka sprząta torowisko tramwajowe

Zamiatarka sprząta torowisko tramwajowe

Kto sprząta ulice po wypadkach?

Wypadki i kolizje to codzienność w tak dużym mieście jak Warszawa. Na jezdniach zostają po nich elementy karoserii, rozbite szkło czy rozlane paliwo. To zagrożenie dla użytkowników dróg, dlatego tak ważne jest szybkie uporządkowanie jezdni. Na miejscu zdarzeń drogowych, obok Policji, Staży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego, stawia się także Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta. Jest ono w gotowości do działania przez 24 godziny na dobę i przez wszystkie dni w roku. Oprócz pozostałości po wypadkach sprząta także plamy z płynów samochodowych oraz ładunki, które spadły z pojazdów. Działa również w czasie imprez sportowych, uroczystości czy manifestacji.

Kto odpowiada za sprzątanie ulic?

Najkrócej mówiąc – zarządca drogi. Organizujemy sprzątanie 1300 km dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Które to ulice, można sprawdzić w wyszukiwarce Kalendarz sprzątania na stronie www.zom.waw.pl, w której podane są również informacje o częstotliwości prowadzenia porządków. Za ulice gminne odpowiadają urzędy dzielnic, a za osiedlowe – zarządcy osiedli.

Co ze sprzątaniem torowisk tramwajowych?

Torowiska tramwajowe, ze względu na specyfikę tej części pasa drogowego i budowę, objęte są specjalnymi porządkami. Zamiatarki i zmywarki mogą wjechać na torowiska tylko w czasie nocnej przerwy w kursowaniu tramwajów. Trwa ona ok. 4 godzin. Torowiska, tak jak ulice, są czyszczone na mokro. Na tych torowiskach, na których nie mogą działać pojazdy – np. przy ul. Grochowskiej – do porządków przystępują ekipy z miotłami.

Kto sprząta chodniki?

Każdy chodnik ma swojego zarządcę. Organizujemy sprzątanie 3,4 mln m2 terenów dla pieszych, jest to część chodników czy tereny przystanków i kładki. Za te chodniki, które przylegają do nieruchomości, odpowiada jej zarządca. O czystość pozostałych dbają urzędy dzielnic, Zarząd Praskich Terenów Publicznych, Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz zarządcy osiedli.

Chodniki, którymi się zajmujemy, są regularnie zamiatane – 40% z nich aż trzy razy w tygodniu. Najbardziej uczęszczane miejsca, jak węzły przesiadkowe czy część chodników w Śródmieściu, są zamiatane codziennie.

Na Krakowskim Przedmieściu i ul. Świętokrzyskiej o porządek na chodnikach dbają zarządcy nieruchomości, do których te chodniki przylegają. Jednak ze względu na reprezentacyjny charakter tych miejsc, wspieramy ich w sprzątaniu, które realizowane jest przy pomocy szorowarek, niedużych pojazdów, które dokładnie czyszczą nawierzchnię na mokro.

Ekipa porządkowa zamiata przystanek tramwajowy

Ekipa porządkowa sprząta przystanek

Jak sprzątane są przystanki autobusowe i tramwajowe?

Ponad 4 tys. przystanków autobusowych i tramwajowych jest objętych naszą opieką. Chodniki na przystankach są regularnie zamiatane, a wiaty czyszczone wodą pod ciśnieniem. W razie potrzeby bieżące porządki robią grupy interwencyjnego sprzątania, które usuwają z przystanków nielegalne ogłoszenia i pseudograffiti, a także zaśmiecenia.

Zajmujemy się także pętlami komunikacji miejskiej i opiekuje się znajdującą na nich zielenią miejską. Jesteśmy też inicjatorem dekorowania pętli roślinami sezonowymi. Kwiatowe kompozycje mają wśród pasażerów bardzo pozytywne recenzje.

Ile koszy na śmieci jest w Warszawie?

Szacujemy, że w Warszawie jest ok. 27 tys. ulicznych koszy na śmieci. Mają różnych zarządców, którzy odpowiadają za ich opróżnianie, a także stan techniczny i estetykę. Zajmujemy się 12 tys. koszy, połowa z nich stoi na przystankach komunikacji miejskiej, a pozostałe na chodnikach i przy przejściach dla pieszych.

Jak często są opróżniane kosze na śmieci?

Śmieci z koszy usuwane są codziennie. Mowa o 12 tys. koszy, za które odpowiadamy. Są kosze, które ekipy porządkowe opróżniają nawet 5 razy w ciągu doby, to np. te na najbardziej popularnych przystankach. Tu liczby robią wrażenie – w zeszłym roku śmieci z koszy ulicznych zostały wybrane 6,6 mln razy.

Dbamy nie tylko o opróżnianie, ale i o estetykę koszy. Są one regularnie czyszczone, także z pseudograffiti. W tym roku z bazgrołów umytyliśmy już ok. 400 koszy.

Gdzie można zgłosić zaśmiecenie, uszkodzoną wiatę, pomazany kosz?

Wszystkie uwagi, ale też i pomysły i wnioski dotyczące czystości i porządku w mieście, warto zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, bo przecież czysta Warszawa, to wspólna sprawa. Można to zrobić przez stronę internetową, czat, telefon i aplikację. To najlepsze miejsce do szybkiego zgłoszenia nieprawidłowości, interwencje są przekazywane od razu do właściwego zarządcy terenu.


Wcześniejsze aktualności
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115