Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2019-09-12

Sprzedajemy sprzęt komputerowy

Sprzedajemy zbędny i zużyty sprzęt komputerowy oraz urządzenia biurowe.

SPRZĘT KOMPUTEROWY

Lp.

Nazwa przedmiotu sprzedawanego

Nr inwentarzowy 

Cena brutto [zł]

Ocena techniczna

1.

Zestaw komputerowy DELL VOSTRO V 230 ST  dualCore E8500 (stacja robocza, monitor, system operacyjny Windows 7 Profesional Pl, oprogramowanie biurowe MS Office Home and Bussines 2010)

ZOM/0184/Z/11

800

sprzęt używany sprawny

2.

Zestaw komputerowy DELL VOSTRO V 230 ST  dualCore E8500 (stacja robocza, monitor, system operacyjny Windows 7 Profesional Pl, oprogramowanie biurowe MS Office Home and Bussines 2010)

ZOM/0186/Z/10

800

sprzęt używany sprawny

3.

Zestaw komputerowy DELL V 260 ST (stacja+monitor+sys. operacyjny Windows 7 Profesional + pakiet oprogramowania biurowego MS Office Home and Bussines 2010)

ZOM/0208/Z/11

800

sprzęt używany sprawny

 

URZĄDZENIA BIUROWE

Lp.

Nazwa przedmiotu sprzedawanego

Nr inwentarzowy

Cena brutto [zł]

Ocena techniczna

1.

Kopiarka KONICA MINOLTA BIZHUB C-10

ZOM/0741/K/10

1 100

sprzęt używany sprawny

2.

KONICA MINOLTA BIZHUB 20

ZOM/0740/K/10

700

sprzęt używany sprawny

 

Osoby zainteresowane kupnem ww. przedmiotów powinny złożyć pisemną ofertę według załączonego poniżej wzoru, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup sprzętu komputerowego” i/lub „oferta na zakup kopiarki”, w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 410.

Ostateczny termin przyjmowania ofert to czwartek, 19.09.2019 r., godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę, zostaną o tym poinformowani pisemnie - faxem lub e-mailem, lub telefonicznie. Nabywca sprzętu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Wyżej wymienione przedmioty można obejrzeć w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, w godz. 10.00 – 13.00:

- w pok. 509 – sprzęt komputerowy, osoba do kontaktu – Marcin Olszewski, tel. 22 277 04 35

- w pok. 208 – kopiarka, osoba do kontaktu – Mateusz Żochowski, tel. 22 277 04 78

 

Pobierz wzór oferty


Wcześniejsze aktualności
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115