Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2017-06-05

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Zawiadamiamy o przeznaczonym do sprzedaży zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok prod.

Nr rej.

 j.m.

Ilość

Cena

Ocena techniczna

1.

Samochód SKODA typ: 6Y model FABIA 1.4

2005

WI 0724E

szt.

1

5 900,00

samochód używany

 

Osoby zainteresowane kupnem powinny złożyć pisemną ofertę wg załączonego poniżej wzoru, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup pojazdu”.

Ostateczny termin przyjmowania ofert to piątek 09.06.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 402.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2017 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę, zostaną o tym poinformowani pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Składnik majątku przeznaczony do sprzedaży można będzie obejrzeć w  środę 7.06.2017 r. w godzinach 08.00 – 14.00 w Al. Jerozolimskich 11/19 (parking przed siedzibą Zarządu Oczyszczania Miasta). Osoba do kontaktu: Barbara Grabowska, tel. 606 837 865.

Pobierz wzór oferty


Wcześniejsze aktualności
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115