Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2017-06-16

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia o przeznaczonych do sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok zakupu

 Ilość

J.m.

Cena za 1 szt.

Wartość 49 szt.

Ocena techniczna

1.

kwietniki

1996

49

szt.

5,00

245 zł

do renowacji

 

Osoby zainteresowane kupnem ww. składników majątku ruchomego powinny złożyć pisemną ofertę wg załączonego poniżej wzoru, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup kwietników”. Ostateczny termin przyjmowania ofert to poniedziałek 19.06.2017 r. godz. 12.00.

Miejscem składania ofert jest siedziba Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 108.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę zostaną o tym poinformowani pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie.  Nabywca kwietników zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na bazie firmy Zakład Zieleni sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie. Osoba do kontaktu – Barbara Korytkowska, tel. 607-038-338

Pobierz wzór oferty


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115