Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2017-10-04

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia o przeznaczonych do sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok prod.

Nr rej.

J.m.

Ilość

Cena

Ocena techniczna

 1.

Samochód osobowy SKODA typ: 6Y model FABIA 1.4 (kolor srebrny)

2005

WI 0721E

szt.

1

5 000,00

samochód używany

2.

Samochód osobowy VOLKSWAGEN typ: 7HC model TRANSPORTER 1,9 TDI (kolor biały)

2005

WI 1069E

szt.

1

5 724,00

samochód używany

3.

Radio samochodowe

 

 

szt.

1

76,00

radio używane marki Blaupunkt stanowiące wyposażenie samochodu Volkswagen Transporter

 

Osoby zainteresowane kupnem ww. składników majątku ruchomego powinny złożyć pisemną ofertę wg załączonego poniżej wzoru, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup pojazdu” lub „oferta na zakup pojazdu i/ lub radia samochodowego”. Ostateczny termin przyjmowania ofert to środa 11.10.2017 r. godz. 12.00.

Miejscem składania ofert jest siedziba Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 409.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2017 r..

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę zostaną o tym poinformowani pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy sprzedającego.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można będzie obejrzeć w dniu 10.10.2017 r. /wtorek/ w godzinach 08.00 – 12.00 w Al.Jerozolimskich 11/19 (parking przed siedzibą Zarządu Oczyszczania Miasta). Osoba do kontaktu – Barbara Grabowska, tel. 606 837 865.

Pobierz wzór oferty


Wcześniejsze aktualności
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115