Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2015-08-26

Ulice wymiecione i zmyte

 

 

 

1,2 tys. km
jezdni do posprzątania

 

 

 

 

25 zamiatarek

18 zmywarek

 

Jezdnia, krawężniki, pobocza i zatoki przystankowe. Warszawskie ulice są codziennie sprzątane.

Nocami na warszawskie ulice wyjeżdża 25 zamiatarek i 18 zmywarek, które czyszczą jezdnie. Każda z ulic podlegających ZOM zamiatana jest z reguły raz w tygodniu, a zmywana co najmniej raz na dwa tygodnie. 

Od początku roku 1,2 tys. km ulic podlegających ZOM zamiecionych zostało już 18 razy, co oznacza, że pojazdy te przejechały łącznie 22 tys. km. Zamiatanie obejmuje całą szerokość jezdni oraz zatoki przystankowe i parkingowe, utwardzone pobocza, krawężniki. Podczas zamiatania jezdni, system szczotek podlega zraszaniu, co minimalizuje zapylenie. Do tej pory ze stołecznych ulic zebrano 1,4 tys. ton zanieczyszczeń, głównie piasku, liści oraz niedopałków papierosów. 

Zamiatanie mostu Świętokrzyskiego

7 razy w tym sezonie ulice były również myte. Woda z cysterny o pojemności 10 tys. litrów starcza na zmycie ok. 5 km jezdni ulicy. Wypuszczana z systemu dysz zamontowanych na listwie umieszczonej przed maską pomaga w dokładniejszym zmyciu drobnych zanieczyszczeń i pyłu.

Mycie ul. Kasprzaka

Prace porządkowe realizowane są w godzinach nocnych. Taka pora wynika z faktu, że prędkość z jaką poruszają się specjalistyczne pojazdy jest bardzo mała. Gwarantuje to dokładne wykonanie prac, ale uniemożliwia prowadzenie ich w ciągu dnia. Są to ponadto maszyny o dużych gabarytach, co przy innej porze realizacji działań, mogłoby powodować utrudnienia w ruchu ulicznym. Podczas realizacji prac sprzątających maszyny generują przejściowy hałas, co może powodować chwilowe niedogodności, za co przepraszamy mieszkańców i prosimy o zrozumienie.

Po zakończonej pracy kontrolerzy ZOM weryfikują prawidłowość oczyszczenia jezdni. Dodatkowym narzędziem nadzoru jest satelitarny system kontroli i realizacji usług. Dzięki systemowi możemy sprawdzić przebieg trasy zamiatarek i zmywarek, prędkości z jaką były realizowane prace, a także czy były wykonane przy zastosowaniu odpowiednich standardów technicznych.

ZOM dba o czystość 1,2 tys. km stołecznych jezdni o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Według planów na ten rok warszawskie ulice zamiecione zostaną 28 razy, a umyte 18 razy.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115