Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2021-02-15

Zimowe oczyszczanie chodników - pytania i odpowiedzi

Odpowiadamy na pytania, które mieszkańcy, zainteresowani odśnieżaniem chodników, zdają najczęściej.

1. Kto zimą powinien odśnieżać chodniki w Warszawie?

Każdy właściciel i zarządca powinien dbać o podlegający teren. 

Podział w uproszczeniu wygląda tak:  

 • Zarząd Oczyszczania Miasta ok. 3,4 mln m2 terenów dla pieszych pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych: 
  • chodniki nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości, 
  • przystanki,  
  • dojścia do stacji metra (z wyłączeniem stacji Szwedzka i Wilanowska),  
  • schody,  
  • kładki,  
  • miejsca parkingowe SPPN oraz miejsca parkingowe dla osób o ograniczonej mobilności oznaczone niebieską kopertą. 

Wykaz ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych znajduje się na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

 • Urzędy dzielnic: 
  • miejsca parkingowe w strefie SPPN w pasach dróg o kategorii gminnej,  
  • chodniki wzdłuż ulic o kategorii gminnej,  
  • ścieżki rowerowe w pasach dróg gminnych,  
  • tereny w Dzielnicy Warszawa Śródmieście, w tym obszar Starego Miasta - Zarząd Terenów Publicznych
  • tereny w Dzielnicy Warszawa Praga-Północ – Zarząd Praskich Terenów Publicznych.
 • Administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele i zarządcy nieruchomości:
  • chodniki przebiegające wzdłuż posesji, a także inne tereny wraz z otoczeniem, będące ich własnością bądź w ich zarządzie.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:
  • kładki i inne obiekty inżynieryjne wzdłuż trasy S2, S8, S17.
 • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
  • alejki w parkach (o ile w danym obiekcie przyjęta jest zasada ich odśnieżania),
  • chodniki przyległe do parków ZZW.

2. Czym posypywane są chodniki i przystanki?

Chodniki podlegające ZOM posypywane są przede wszystkim piaskiem, mimo, że rozporządzenie ministra środowiska dopuszcza stosowanie soli również na chodnikach. Apelujemy do innych zarządców, aby w trosce o miejską roślinność, ale też mieszkańców i ich psy, stosowali na chodnikach piasek. 

To, czym można likwidować i zapobiegać śliskości zimowej na ulicach i chodnikach określają ogólnokrajowe przepisy, tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r.  
„w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach” (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). 

3. Które chodniki są odśnieżane w pierwszej kolejności?

Gdy występują warunki zimowe, ekipy sprzątające w pierwszej kolejności pojawiają się na kluczowych przystankach, pętlach, w okolicach stacji metra, na kładkach i schodach oraz na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. To ok. 25% wszystkich terenów jakie obsługiwane są na zlecenie ZOM.

4. Ile czasu mają służby oczyszczania miasta na posprzątanie chodników i przystanków?

Chodniki i przystanki powinny być odśnieżone w ciągu 4 godzin od ustania opadów śniegu. W pierwszej kolejności odśnieżane są kładki, schody, podjazdy, dojścia do stacji metra i część przystanków – łącznie ok. 25% terenów, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. Następnie ekipy porządkowe zajmują się sukcesywnie kolejnymi miejscami.

Parkingi SPPN powinny być odśnieżone w ciągu 6 godzin od momentu ustania opadów śniegu.  W pierwszej kolejności odśnieżane są miejsca dla osób z ograniczoną mobilnością.

5. Widziałam/em mały traktor odśnieżający chodnik – czy takie pojazdy mogą poruszać się po chodnikach?

Długie ciągi piesze można odśnieżyć za pomocą ciągników wyposażonych w pługi. Te nieduże pojazdy usprawniają pracę służb oczyszczania miasta i przyspieszają odśnieżanie. Ponieważ ich masa nie przekracza 2,5 tony, to mogą poruszać się po chodnikach.

6. Dlaczego na chodnikach i niektórych miejscach parkingowych są usypane górki ze śniegu?

Śnieg zgarniany jest z chodników i parkingów w taki sposób, żeby mieszkańcy jak najbezpieczniej mogli korzystać z tych terenów. Firmy, które pracują na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta zobowiązane są tak odśnieżać, żeby usypane pryzmy pozwalały pieszym sprawnie się przemieszczać. Śnieg zgarniany z miejsc parkingowych w SPPN, może być składany na co 6 miejscu, jednak nie może to być miejsce oznaczone niebieską kopertą.

7. Gdzie można zgłosić nieprawidłowo odśnieżony chodnik lub ulicę?

Takie zgłoszenia najlepiej przekazać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – przez aplikację, stronę internetową, czat lub telefon. 

8. Kto zimą powinien odśnieżać Warszawę, nie tylko chodniki, ale też ulice?  

Każdy właściciel i zarządca powinien dbać o podlegający teren.

Podział w uproszczeniu wygląda tak:

 • Zarząd Oczyszczania Miasta ok. 3,4 mln m2 terenów dla pieszych pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:
  • 1500 km ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i tych gminnych, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, 
  • ok. 3,4 mln m2 terenów dla pieszych: chodników nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości: przystanki, dojścia do stacji metra (z wyłączeniem stacji Szwedzka i Wilanowska), schody, kładki, w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
  • miejsca parkingowe SPPN oraz miejsca parkingowe dla osób o ograniczonej mobilności oznaczone niebieską kopertą wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych.

Wykaz ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych znajduje się na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

 • Urzędy dzielnic: 
  • ulice o kategorii gminnej, oprócz tych którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej,
  • miejsca parkingowe w strefie SPPN w pasach dróg o kategorii gminnej,
  • chodniki wzdłuż ulic o kategorii gminnej,
  • ścieżki rowerowe w pasach dróg gminnych,
  • tereny w Dzielnicy Warszawa Śródmieście, w tym obszar Starego Miasta - Zarząd Terenów Publicznych,
  • tereny w Dzielnicy Warszawa Praga-Północ – Zarząd Praskich Terenów Publicznych.
 • Zarząd Dróg Miejskich:  
  • usuwanie sopli z obiektów inżynierii drogowej: mostów i wiaduktów.
 • Administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele i zarządcy nieruchomości:
  • ulice wewnętrzne, osiedlowe,
  • chodniki przebiegające wzdłuż posesji, a także inne tereny wraz z otoczeniem, będące ich własnością bądź w ich zarządzie,
  • usuwanie z dachów sopli i zalegającego śniegu.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:
  • most Grota-Roweckiego,
  • trasa S8,
  • kładki i inne obiekty inżynieryjne wzdłuż trasy S2, S8, S17.
 • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
  • alejki w parkach (o ile w danym obiekcie przyjęta jest zasada ich odśnieżania),
  • chodniki przyległe do parków ZZW.

Wcześniejsze aktualności
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115