fb
Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

DZIAŁ OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO - ULICE  (22) 277 04 47
   
DZIAŁ OCZYSZCZANIA - CHODNIKI (22) 277 04 15
   
DZIAŁ EKSPLOATACJI - KOSZE, KABINY TOALETOWE  (22) 277 04 11
   

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115   

www.warszawa19115.pl

 19 115
   
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (22) 277 04 04-06

KONTAKT DLA MEDIÓW -
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

1) (22) 277 04 18  
+48 519 047 144
2) (22) 277 04 72
+48 602 356 591

DZIAŁ SKARG I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (22) 277 04 27
DZIAŁ KONTROLI WYKONANIA USŁUG (22) 277 04 10
DZIAŁ KONTROLI (22) 277 04 51; 57
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH  (22) 277 04 32-33

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
 

(22) 277 04 43
(22) 277 04 19; 21-24; 38; 55; 82 

DZIAŁ RACHUBY I PŁAC (22) 277 04 25; 49-50
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY (22) 277 04 28; 30
STANOWISKO ds. BHP

(22) 277 04 07

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Tadeusz Trzaskowski       

iod@zom.waw.pl

(22) 277 04 26

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo