Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Oczyszczanie

Zlecamy całoroczne oczyszczanie około 1/3 dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej oraz 1,7 mln mchodników wzdłuż tych ulic. Wykonawcy prac działający na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta zajmują się myciem i zamiataniem jezdni, sprzątaniem poboczy oraz pasów zieleni, oczyszczaniem chodników i opróżnianiem koszy. Zimą głównym zadaniem wykonawców jest zabezpieczanie ulic oraz ciągów pieszych przed śliskością.

Całodobowo działa Interwencyjne Pogotowie Porządkowe sprzątające nagłe zanieczyszczenia na drogach.

Każdego dnia setki osób porządkują tereny podlegające ZOM. Są to pracownicy firm wyłonionych w przetargach oraz robotnicy interwencyjni zatrudnieni przez ZOM, a także – nieodpłatnie – skazani z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka. 

Oczyszczanie miasta zlecane jest także przez urzędy 18 warszawskich dzielnic i dotyczy dróg oraz terenów o kategorii gminnej. O czystość zobowiązany jest także dbać każdy zarządca i właściciel terenu, co reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W mieście stołecznym Warszawie kwestie te reguluje ponadto Regulamin utrzymania czystości i porządku

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115