Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert Szczegóły
Dostawa koszy betonowych i metalowych oraz ich ustawienie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/23 17.04.2023 r.
drukuj stronę